Çayırlı nüfusu 2021 yılına göre 8.383

Bu nüfus, 4.343 erkek ve 4.040 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,81 erkek, %48,19 kadındır.